جلسه معارفه مدیر عامل جدید شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

جلسه معارفه مدیر عامل جدید شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

این جلسه با حضور جناب آقای دکتر علی ملکی معاون امور شرکتها و عضو هیئت مدیره  شرکت توسعه صنایع بهشهر و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران برگزار شد. در این جلسه از خدمات آقای مهندس احسان وحیدی فرد مدیر عامل سابق شرکت تقدیر و آقای وحید رجبیان به عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد. ایشان دانش آموختـه کارشنـاسی و کارشنـاسی ارشـد اقتصـاد از دانشگـاه علامـه طبـاطبـایی می باشد. از مهمتـرین سـوابـق کـاری مـدیر عامـل جدید شرکت سرمـایه گـذاری گروه صنایع بهشهر ایران می توان به، معاون سرمایه گذاری هلدینگ صبا تامین وابسته به شستا، معاون سرمایه گذاری بوعلی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک کشاورزی، عضو شورای کانون کارگزاران بورس، رئیس هیئت مـدیـره شـرکت کـارگـزاری صبـا تـامیـن، عضـو هیئت مـدیـره شـرکت بـورس اوراق بهـادار تهـران، عضـو هیئت مـدیـره شـرکت بـورس کـالای ایـران، عضـو هیئت مـدیـره شـرکت سپـرده گـذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و عضو هیئت مدیره مرکز مالی ایران و …. اشاره نمود. همچنین آقای دکتر حمید آرام بن یار به عنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای دکتر محمد صدرائی شد.

تاریخ نشر: ژوئن 2nd, 2019 ( 12:45 ب.ظ )