تفاهم نامه همکاری بین شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

تفاهم نامه همکاری بین شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر با توجه به رصد فضا و شرایط اقتصادی دنیا و ایران از یک سو و رشد بالای صنایع مبتنی بر فناوری های نوین از سوی دیگر با هدف کمک به کسب و کارهای نوین اقدامات مناسبی در این زمینه از ابتدای سال ۱۳۹۷ آغاز نموده است که از آن جمله می توان به بررسی حضور علمی با هدف کمک به شرکت های نوپا دانشگاهی در زمینه های سرمایه گذاری و تحلیل های مالی و همچنین برنامه ریزی برای معرفی شرکت ها به بورس و فرابورس ایران (IPO) اشاره نمود.با توجه به این هدف روز ۲۲ شهریور ماه سال ۱۳۹۷ تفاهم نامه شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر با دانشگاه تهران با حضور آقای دکتر زارعی مدیر پارک فناوری دانشگاه تهران و آقای وحیدی فرد مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر امضاء و تبادل گردید.

تاریخ نشر: مهر ۱ام, ۱۳۹۷ ( ۱۱:۰۹ ق.ظ )