فرم اطلاعات سهامداران

فرم اطلاعات سهامداران
با توجه به جدول زمانبندی پرداخت سود، از سهامداران محترم حقیقی که تاکنون به تکمیل اطلاعات خود اقدام ننموده اند و یا اطلاعات آنها تغییر یافته است دعوت می گردد اطلاعات سهامداری خود را تکمیل نمایند.

فرم اطلاعات سهامداران

تاریخ نشر: مرداد ۶ام, ۱۳۹۷ ( ۱۰:۰۵ ق.ظ )