نگاهی بر عملکرد یک ماهه “پردیس”

نگاهی بر عملکرد یک ماهه “پردیس”

شرکت سرمایه گذاری پردیس صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک هزار میلیارد ریال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، شرکت سرمایه گذاری پردیس در دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۶ تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۲۵ میلیارد و ۴۱۸ میلیون ریال و مبلغ ۲۵ میلیارد و ۱۰۲ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل ۳۱۶ میلیون ریال زیان کسب کرد.

این شرکت در دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را بهای تمام شده معادل ۸۹ میلیارد و ۸۸۱ میلیون ریال خریداری کرد.

“پردیس” در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک هزار و ۲۵۳ میلیارد و ۵۵۶ میلیون ریال و ارزش بازار معادل یک هزار و ۲۷۱ میلیارد و ۴۴ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. 

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی دوره یک ماهه معادل ۴۳ میلیارد و ۵۸۹ میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره به مبلغ یک هزار و ۲۹۷ میلیارد و ۱۴۵ میلیون ریال رسید. 

همچنین ارزش بازار آن نیز معادل ۲۲ میلیارد و ۲۸۲ میلیون ریال افزایش یافت و ردر پایان دوره معادل یک هزار و ۲۹۳ میلیارد و ۳۲۶ میلیون ریال محاسبه شد. 

تاریخ نشر: فروردین ۶ام, ۱۳۹۷ ( ۹:۰۹ ق.ظ )