افزایش دو هزار میلیارد ریالی ارزش بازار “وبانک” طی یک ماه گذشته

افزایش دو هزار میلیارد ریالی ارزش بازار “وبانک” طی یک ماه گذشته

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۶ را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل ۱۶ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۶ تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۲۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد و ۳۶۲ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۳۶ هزار و ۲۹۹ میلیارد و ۵۶۱ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یاد شده با افزایش معادل 428 میلیارد و 649 میلیون ریال در پایان دوره به مبلغ 23 هزار و 229 میلیارد و 11 میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن نیز با افزایش برابر با دو هزار و 232 میلیارد و 561 میلیون ریال در پایان دوره معادل 38 هزار و 532 میلیارد و 122 میلیون ریال محاسبه شد.

“وبانک” در یک ماهه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک هزار و ۳۲۶ میلیارد و ۵۱۸ میلیون ریال و مبلغ یک هزار و 363 میلیارد و 586 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 37 میلیارد و 68 میلیون ریال سود شناسایی کرد و طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تما شده معادل 667 میلیارد و 863  میلیون ریال خریداری کرد.

تاریخ نشر: فروردین ۶ام, ۱۳۹۷ ( ۹:۰۹ ق.ظ )