انتشار پرتفوی یک ماهه “ونفت”

انتشار پرتفوی یک ماهه “ونفت”

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت در دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۶ تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۴۷ میلیارد و ۳۶ میلیون ریال و مبلغ ۴۵ میلیارد و ۴۲۴ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل یک میلیارد و ۶۱۲ میلیون ریال زیان کسب کرد.

این شرکت دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را بهای تمام شده معادل یک میلیارد و ۲۰۷ میلیون ریال خریداری کرد.

“ونفت” در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۱۶۳ میلیارد و ۵۹۳ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۱۷۲ میلیارد و ۲۷۶ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی دوره یک ماهه معادل ۱۹ میلیارد و ۹۲۵ میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره به مبلغ ۱۴۳ میلیارد و ۶۶۸ میلیون ریال رسید.

همچنین ارزش بازار آن نیز معادل ۲۹ میلیارد و ۷۱۴ میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره معادل ۱۴۲ میلیارد و ۵۶۲ میلیون ریال محاسبه شد.

 

تاریخ نشر: فروردین ۶ام, ۱۳۹۷ ( ۹:۰۹ ق.ظ )