سهامداران

ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ مبلغ ۱٫۵۶۰٫۰۰۰ میلیون ریال شامل ۱٫۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم ۱٫۰۰۰ ریالی بانام تماماً پرداخت‌شده می‌باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می‌باشد:

ساختار مالکیت از دیدگاه اعضای هیئت مدیره
ساختار مالکیت از دیدگاه سهامداران عمده