برگزاری دوره استراتژی در «وصنا»

برگزاری دوره استراتژی در «وصنا»

 با توجه به اهمیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت ­های سرمایه گذاری، ضمن تاکید مدیر عامل بر پیاده سازی آن و همچنین درخواست معاونت طرح و برنامه ریزی شرکت توسعه صنایع بهشهر جهت تدوین برنامه مذکور، اولین جلسه کارگاه آموزش استراتژی « وصنا» با حضور معاونین، مدیران و روسای شرکت برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در این جلسه مباحثی از جمله برنامه ریزی استراتژیک، تحلیل کسب و کار و ماموریت های سازمانی مرور گردید.

 

تاریخ نشر: بهمن 11ام, 1399 ( 11:35 ق.ظ )