شناسایی سود ۱۵۰۰ ریالی برای هر سهم در «وصنا»

شناسایی سود ۱۵۰۰ ریالی برای هر سهم در «وصنا»

با توجه به آخرین صورتهای مالی حسابرسی نشده شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران «وصنا» که بر روی سامانه کدال منتشر شده است این شرکت موفق گردید در سال مالی منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ بالغ بر ۴/۰۵۰ میلیارد ریال سود خالص معادل ۱۵۰۰ ریال سود به ازای هر سهم (با سرمایه ۲۷۰۰ میلیارد ریالی) شناسایی نماید که تمامی این سود حاصل عملیات شرکت در بازار سرمایه بوده است.

 

تاریخ نشر: بهمن 4ام, 1399 ( 10:16 ق.ظ )