رأی قاطع سهامداران «وصنا» به افزایش ۵۰ درصدی سرمایه

رأی قاطع سهامداران «وصنا» به افزایش ۵۰ درصدی سرمایه

مجمع شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران افزایش سرمایه از محل سود انباشته را تصویب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران، مجمع عمومی فوق العاده «وصنا» صبح امروز با حضور  ۷۸/۷ درصد از سهامداران رسمیت یافت و  افزایش سرمایه ۹۰۰ میلیارد ریالی شرکت از مبلغ یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته را تصویب کرد. افزایش سرمایه این شرکت با هدف رشد پرتفوی کوتاه مدت و تداوم سودآوری و اصلاح ساختار مالی پیشنهاد شده بود. این مجمع با رعایت الزامات محدودیت های شرایط کرونایی با حضور نمایندگان سهامداران حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس (به صورت مجازی) و تعداد کمی از سهامداران جزء و پخش بصورت آنلاین برای سایر سهامداران برگزار شد.

تاریخ نشر: آذر 25ام, 1399 ( 3:54 ب.ظ )