عملکرد وصنا در تیر ۹۹

عملکرد وصنا در تیر ۹۹

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (وصنا) در عملکـرد مـاهانه منتهـی به ۳۱ تیر ۱۳۹۹ اقـدام به خرید ۵۸۸,۶۵۲ میلیون ریال سهـام و فـروش ۸۰۴,۶۱۹ میلیون ریال سهـام نمود که از محل این فروش، مبلغ ۳۰۹,۴۷۳ میلیون ریال سود شناسایی گردیده و همچنین طی این ماه ۱۹۲,۵۴۲میلیون ریال درآمد از محل سود سهام محقق شده است که در مجموع رقم سود شناسایی شده در تیر ماه ۱۳۹۹به عدد ۴۹۵,۰۱۵ میلیون ریال رسیده است. ارزش بازار پرتفوی شرکت در پایان این دوره به ۳۱,۲۳۳ میلیارد ریال با ارزش افزوده ۲۵,۵۵۵ میلیارد ریال بالغ گردیده است که نسبت به پرتفوی انتهای خرداد ماه ۱۳۹۹ در حدود ۴,۸۸۱ میلیارد ریال افزایش ارزش داشته است. عمده خریدهای شرکت طی دوره یک ماهه تیر ۱۳۹۹ در صنایع چند رشته­ ای صنعتی، بانکداری، سرمایه ­گذاری و فلزات اساسی بوده و عمده فروش های شرکت نیز در صنایع بیمه، بانکداری و فرآورده های نفتی بوده است. به طور کلی پرتفوی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران با تخصیص ۳۹٫۹ درصد از منابع خود در صنعت بانکداری؛ ۱۲٫۹ در صنعت شرکت­ های چند رشته ­ای؛ ۱۲٫۷ درصد در صنعت فلزات اساسی و ۱۰٫۸ درصد در صنعت محصولات شیمیایی، متناسب با شاخص کل رشد کرده و منافع و رضایت سهامداران شرکت را تا حد امکان برآورده کرده است.

تاریخ نشر: مرداد 6ام, 1399 ( 12:03 ب.ظ )