عملکرد وصنا در خرداد ۹۹

عملکرد وصنا در خرداد ۹۹

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (وصنا) در عملکرد ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ اقدام به خرید ۱،۳۶۷ میلیارد ریال سهام و فروش ۷۲۲ میلیارد ریال سهام نمود که از محل این فروش، مبلغ ۲۸۳ میلیارد ریال سود شناسایی گردید. ارزش بازار پرتفوی شرکت در پایان این دوره به ۲۶،۴۲۱ میلیارد ریال با ارزش افزوده ۲۰،۸۴۰ میلیارد ریال بالغ گردیده است که نسبت به پرتفوی انتهای اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در حدود ۶،۳۲۱ میلیارد ریال افزایش ارزش داشته است. عمده خریدهای شرکت طی دوره یک ماهه خرداد ۱۳۹۹ در صنایع سرمایه گذاری و چند رشته ای صنعتی، فلزات اساسی، فرآورده های نفتی و بیمه ای بوده و عمده فروش های شرکت نیز در صنایع استخراج کانه های فلزی، مخابرات و صندوق های سرمایه­ گذاری بوده است. به طور کلی پرتفوی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران با تخصیص ۴۶ درصد از منابع خود در صنعت بانکداری و ۱۱ در صنعت شرکت­های چند رشته ای، ۱۰ درصد در صنعت فلزات اساسی و ۹ درصد در صنعت محصولات شیمیایی، متناسب با شاخص کل رشد کرده و منافع و رضایت سهامداران شرکت را تا حد امکان برآورده کرده است.

تاریخ نشر: تیر 11ام, 1399 ( 4:09 ب.ظ )