منشور اخلاقی

ما  کارکنان  شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران با اعتقاد  بر اصول ذیل، برآن هستیم با عمل به آن ها خدمتی شایسته سرمایه گذاران  خود  و اعتلای بیش از پیش

میهن عزیزمان ارائه دهیم.

۱٫     ایمان به خدمت خالصانه و تحقق اهداف سازمان   را سرلوحه خود قرار داده ایم.

۲٫    پایبندی به تعهدی به نام پیبشرد سازمان  را   ،  شکوه رکنی به نام “وفای  به عهد” می‎دانیم.

۳٫   شفافیت درچاچوپ قوانین را  به عنوان نَمود عینی اصل صداقت و احترام به  حقوق ذینفعان خود  قبول داریم .

۴٫    دانش و تجربه را به کارگرفته ایم تا بر پایه ایمان و ارزش های انسانی،  ارزش آفرین ثروت سرمایه گذاران با شیم .

۵٫    امنیت سرمایه گذاری و خلق ارزش پایدار ، شالوده تمامی اهداف این سازمان می‎باشد.

۶٫    تعامل پیوسته با سهامداران شرکت و دریافت پیشنهادات و انتقادات، آن‎ها  را  به عنوان اولین و موثرترین گام برای عمل به خواسته‎های سرمایه گذاران قلمداد می‎نماییم.

۷٫  همکاری تیمی  را موجب هم‎افزایی و تسریع در نیل به اهداف سازمانی می‎دانیم.

۸٫  در انجام تمام امور،  کاراترین راه‎های دستیبابی به اهداف را با دانش و خلاقیت خواهیم یافت.

۹٫     آموزش و یادگیری پیوسته  کارکنان رکن جدایی ناپذیر این سازمان برای پویایی می‎باشد.

۱۰٫  شایسته سالاری را به عنوان عامل اصلی ایجاد انگیزه سازمانی  ، مهمترین عامل برگزیدن سرمایه ‎های انسانی قرار داده ایم.

۱۱٫  نظم اداری و شخصی، حسن مسئولیت پذیری،تکریم اربابان رجوع، پوشش مناسب فرهنگ  اسلامی و رعایت  قواینن حاکم  را، اصلی اساسی برای کارکنان نهاده‎ایم.