ارتباط با امور سهام

سهامداران می توانند جهت ثبت اطلاعات فردی، نام و نام خانوادگی، کد ملی، کد بورسی و همچنین شماره حساب، نام بانک، آدرس محل سکونت، کد پستی و تلفن همراه خود را به شماره واتس آپ ۰۹۳۶۸۸۲۶۹۵۳ ارسال نمایند.

تلفن :  ۸۸۶۰۸۹۰۲ – ۸۸۶۰۸۹۰۱ – داخلی ۱۱۵ و ۱۱۴

فکس :‌ ۸۸۶۲۹۷۵۶

ایمیل : stock@behshahrinvest.com