شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (وصنا)

نقش آفرینی در رشد اقتصادی جامعه و خلق ارزش افزوده پایدار و رو به رشد، از طریق تجهیز منابع مادی و معنوی برای سرمایه گذاری های مناسب، خلاقانه و بازار محور که بصورت حرفه ای مدیریت شده و حداکثر بازدهی را تضمین نماید. شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران جزء شرکت های فرعی گروه توسعۀ صنایع بهشهر (سهامی عام) است. شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند ٢١ مادۀ یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب شده و بر اساس مادۀ 28 همان قانون، فعالیت آن تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. در ادامه می توانید با برخی از فعالیت های محوری ما آشنا شوید:

مدیریت حرفه ای دارایی ها

ما با برخوداری از دانش تخصص مالی، ارتباط گسترده با فعالین بازار سرمایه, آگاهی از اتفاقات لحظه‌ای بورس و آشنایی با رفتار سرمایه‌گذاران قادریم دارایی های مالی را به شکل مستقیم و غیر مستقیم -در قالب پذیرش سمت رکن مدیر در صندوق های سرمایه گذاری- به بهترین وجه به صورت کاملا حرفه ای مدیریت کنیم.

ثروت آفرینی

ما با تأمین سرمایه لازم برای شرکت‌ها و کسب‌وکارهای نوپا (استارت آپ) وکارآفرین که مستعد جهش و رشد ارزش هستند مایلیم به تجاری¬سازی ایده¬های ناب وایجاد اشتغال و رشد اقتصادی از طریق تسریع در رشد علم و فناوری کمک کنیم.

سرمایه‌گذاری خصوصی

ما در کنار سرمایه¬گذاری در دارایی¬های مالی درج شده در سازمان بورس، در راستای تنوع بخشی به سبد سرمایه¬گذاری و با هدف خلق ارزش از طریق اصلاح ساختار و آماده¬سازی شرکتها برای عرضه اولیه در بورس، بخشی از منابع در دسترس خود را جهت سرمایه¬گذاری در شرکت‌ها و پروژه‌های خارج از بازار بورس و فرابورس قرار داده¬ایم.

خدمات بهبود کسب و کار

ما با استفاده از تحلیل عمیق و دقیق صورت¬های مالی، گزارشات حسابرسی، گزارشات بودجه شرکتها و تحلیل نسبت¬های مالی می¬توانیم فعالیت¬های جاری شرکتهای فعال در حوزه¬های مختلف را آسیب شناسی و به آنها خدمات جامعی در زمینه بهبود کسب و کار از طریق مهندسی مجدد ساختار مالی و سازمانی ارائه نماییم.

خدمات بازارگردانی

ما قادریم به¬منظور روانسازی معاملات و افزایش نقدشوندگی سهام پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس ایران، خدمات بازارگردانی اوراق بهادار را منفردا و مشترکا از طریق شرکاء استراتژیک خود ارائه نماییم
               

تدوین گزارشات توجیهی

ما بر کسب و کارها و صنایع مختلف اشراف کارشناسی داریم و قادریم توجیه اقتصادی و فنی طرح¬های سرمایه¬گذاری مختلف را بررسی و در خصوص شاخص¬های بازدهی و ارزش پروژه¬های سرمایه¬گذاری نظریه کارشناسی ارائه نماییم.

وصنا در آیینه آمار و ارقام- ۱۴۰۰/۰۳/۰۴  

۲۷۰۰ (میلیارد ریال)

سرمایه ثبت شده

۱۱۹۳۶ (میلیارد ریال)

ارزش بازار

۳۳۱۹۹ نفر

تعداد سهامداران


شرکت های گروه توسعه صنایع بهشهر